Няма да повярвате в невероятните ефекти, които поддържат кокошките - да, HENS - върху тези хора

Това е изненадващ начин за борба със самотата и създаване на нови приятели.

Причината, поради която толкова много хора са се събрали, може да се намери в пластмасов инкубатор в единия ъгъл на стаята. За Wood Green е домът на HenPower, проект, който разкри невероятния ефект, че нещо толкова просто като отглеждането на пилета може да има върху живота на възрастните хора. И нищо не повишава настроението им съвсем като раждането на нови птици.Виждали ли сте пиленцата ? пита Дорен Рейлтън, 89. Вече са пет.

They’re like babies, aren’t they, trying to come out