Александърската техника: Може ли да излекува болката в гърба?

Използвайте техниката Александър, за да подобрите стойката си, да се борите с болката и да се чувствате по-добре навсякъде.Тази терапия е разработена от Фредерик Матиас Александър, роден в Австралия актьор, в началото на 20 век. Когато работеше, той беше раздразнен от дрезгавост и не можа да получи задоволителна медицинска помощ. Докато се гледаше в огледало, той откри, че позата му силно се отразява на гласа му и че често движи главата си назад и надолу и опъва врата и гърлото, което нарушава дишането му.Alexander became interested in the effects of posture and developed his own method to retrain the head, neck, shoulders, and torso to move correctly. Alexander called this process the Primary Control