Тютюн и химикали

За да използвате функциите за споделяне на тези страници, моля, активирайте JavaScript. Тютюн и химикали

Резюмета

Някои от химикалите, свързани с тютюневия дим, са: амоняк, въглероден диоксид, въглероден окис, пропан, метан, ацетон, циановодород и различни канцерогени. Други химикали, свързани с дъвчене или вдишване на тютюн, включват, но не се ограничават до: анилин, нафталин, фенол, пирен, катран и 2-нафтиламин.

Последна проверка на 13.08.2020 г.

Версия на английски език: Linda J. Vorvick, MD, клиничен доцент, катедра по семейна медицина, UW медицина, Медицински факултет, Вашингтонски университет, Сиатъл, Вашингтон. Прегледано също от Дейвид Зийв, доктор по медицина, MHA, медицински директор, Бренда Конауей, редакционен директор и A.D.A.M. Редакционен екип.Превод и локализация от: DrTango, Inc.