Наратриптан

произнася се като (nar 'a trip ten) За да използвате функциите за споделяне на тази страница, моля, активирайте JavaScript.

Защо се предписва това лекарство?

Наратриптан се използва за лечение на симптомите на мигренозно главоболие (тежко, пулсиращо главоболие, което понякога е придружено от гадене и чувствителност към звук или светлина). Наратриптан е в клас лекарства, наречени селективни агонисти на серотониновите рецептори. Той действа чрез стесняване на кръвоносните съдове около мозъка, спиране на изпращането на сигнали за болка до мозъка и спиране на отделянето на определени естествени вещества, които причиняват болка, гадене и други симптоми на мигрена. Naratriptan не предотвратява пристъпите на мигрена и не намалява броя на главоболията, които имате.

Как трябва да се използва това лекарство?

Naratriptan се предлага като таблетка, която да се приема през устата. Обикновено се приема при първите признаци на мигренозно главоболие. Ако симптомите Ви се подобрят, след като сте приели наратриптан, но се върнат след 4 часа или повече, може да вземете втора таблетка. Ако обаче симптомите Ви не се подобрят след като сте приели наратриптан, не приемайте втора таблетка, преди да се обадите на Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви каже максималния брой таблетки, които можете да приемете за 24-часов период. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете наратриптан точно както е указано. Не приемайте повече или по -малко от него или го приемайте по -често от предписаното от Вашия лекар.Може да вземете първата си доза наратриптан в лекарски кабинет или друго медицинско заведение, където можете да бъдете наблюдавани за сериозни реакции.

Обадете се на Вашия лекар, ако главоболието Ви не се подобрява или се появява по -често след прием на наратриптан.

Ако приемате наратриптан по -често или по -дълго от препоръчания период от време, главоболието ви може да се влоши или да се появи по -често. Не трябва да приемате наратриптан или други лекарства за главоболие повече от 10 дни на месец. Обадете се на Вашия лекар, ако трябва да приемате наратриптан за лечение на повече от четири главоболия за период от 1 месец.

Попитайте вашия фармацевт или лекар за копие от информацията за производителя за пациента.

Други приложения на това лекарство

Това лекарство понякога се предписва за други употреби; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

Какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете наратриптан,

 • уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към други лекарства или към някоя от съставките на таблетките наратриптан. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.
 • не приемайте наратриптан, ако сте приемали някое от следните лекарства през последните 24 часа: други селективни агонисти на серотониновите рецептори като алмотриптан (Axert), елетриптан (Relpax), фроватриптан (Frova), ризатриптан (Maxalt), суматриптан (Imitrex, в Treximet), или золмитриптан (Zomig); или лекарства от рог на ергот като бромокриптин (Parlodel), каберголин, дихидроерготамин (DHE 45, Migranal), ерголоидни мезилати (Hydergine), ергоновин (Ergotrate), ерготамин (Cafergot, Ergomar), метилергоновин (Methergine), метизергид, и перголид (Permax).
 • кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: ацетаминофен (тиленол); антидепресанти като амитриптилин (Elavil), амоксапин (Asendin), кломипрамин (Anafranil), дезипрамин (Norpramin), доксепин (Adapin, Sinequan), имипрамин (Tofranil), нортриптилин (Aventyl, Pamelor), триптилин (витриптилин) Surmontil); аспирин и други нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС) като ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, Naprosyn); орални контрацептиви (противозачатъчни); селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRIs) като циталопрам (Celexa), есциталопрам (Lexapro), флуоксетин (Prozac, Sarafem, в Symbyax), флувоксамин, пароксетин (Paxil) и сертралин (Zoloft); и селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин/норепинефрин (SNRIs) като десвенлафаксин (Pristiq), дулоксетин (Cymbalta), сибутрамин (Meridia) и венлафаксин (Effexor). Кажете също на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате следните лекарства или сте спрели да ги приемате през последните две седмици: изокарбоксазид (Marplan), фенелзин (Nardil), селегилин (Eldepryl) и транилципромин (Parnate). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава по -внимателно за странични ефекти.
 • уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали сърдечно заболяване; сърдечен удар; стенокардия (болка в гърдите); неравномерен сърдечен ритъм; удар или „мини-удар“; проблеми с кръвообращението като разширени вени, кръвни съсиреци в краката, болест на Рейно (проблеми с притока на кръв към пръстите на ръцете, пръстите на краката, ушите и носа) или исхемична болест на червата (кървава диария и стомашна болка, причинена от намален приток на кръв към червата) ); Вашият лекар може да Ви каже да не приемате наратриптан.
 • уведомете Вашия лекар, ако пушите или имате наднормено тегло; ако имате или някога сте имали високо кръвно налягане, диабет, висок холестерол или бъбречно или чернодробно заболяване; ако сте преминали през менопауза (промяна в живота); или ако някой от семейството има или е имал сърдечно заболяване или инсулт.
 • уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако планирате да бъдете сексуално активни, докато приемате това лекарство, говорете с Вашия лекар за ефективни методи за контрол на раждаемостта. Ако забременеете, докато приемате наратриптан, обадете се на Вашия лекар.
 • трябва да знаете, че наратриптан може да ви направи сънливи. Не шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как това лекарство ви влияе.
 • говорете с Вашия лекар за симптомите на главоболие, за да се уверите, че са причинени от мигрена. Наратриптан не трябва да се използва за лечение на някои видове мигренозни главоболия (хемиплегични или базиларни мигрени) или други видове главоболия (като клъстерно главоболие).

Какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Наратриптан може да предизвика нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

 • слабост
 • умора
 • разстроен стомах
 • гадене
 • виене на свят
 • усещане за топло или студено

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

 • стягане, болка, натиск или тежест в гърдите, гърлото, шията или челюстта
 • бърз, ударен или неравномерен сърдечен ритъм
 • задух
 • избухна в студена пот
 • замаяност
 • слабост или изтръпване или ръка или крак
 • бавна или трудна реч
 • затруднено дишане или преглъщане
 • подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, краката, глезените или подбедриците
 • дрезгавост
 • кошери
 • обрив
 • сърбеж
 • внезапна или силна стомашна болка
 • кървава диария
 • запек
 • повръщане
 • бледност или син цвят на пръстите на ръцете или краката
 • болка, парене или изтръпване в ръцете или краката

Ако почувствате сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до онлайн програмата MedWatch за докладване на нежелани събития на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) ( http://www.fda.gov/Safety/MedWatch ) или по телефона (1-800-332-1088).


какво е триглицериди в кръвния тест

Какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошло, плътно затворено и на недостъпно за деца място. Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишната топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, деца и други хора не могат да ги консумират. Не трябва обаче да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, най-добрият начин за изхвърляне на вашето лекарство е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане обратно във вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства ( http://goo.gl/c4Rm4p ) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да държите всички лекарства на място, недостъпно за деца, тъй като много контейнери (като седмични таблетки и такива за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат лесно да ги отворят. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място - такова, което е нагоре и далеч и далеч от погледа и достъпа им. http://www.upandaway.org

В случай на спешност/предозиране

В случай на предозиране, обадете се на линията за помощ за контрол на отровата на 1-800-222-1222. Информацията е достъпна и онлайн на https://www.poisonhelp.org/help . Ако жертвата се е сринала, получила е припадък, има затруднено дишане или не може да се събуди, незабавно се обадете на спешна помощ на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

 • замаяност
 • болки в шията
 • умора
 • загуба на координация
 • болка в гърдите

Каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар. Кръвното Ви налягане трябва да се проверява редовно.

Трябва да водите дневник за главоболие, като записвате кога имате главоболие и когато приемате наратриптан.

Не позволявайте на никой друг да приема Вашето лекарство. Попитайте вашия фармацевт за въпроси, свързани с попълването на рецептата.

Важно е да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), които приемате, както и на всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

Търговски марки

 • Да ходиш®
Последна редакция -15.10.2015

Разгледайте лекарства и лекарства