Как този невероятен център за дневни грижи за възрастни помага в борбата с една от най-тежките болести

Диагнозата на Алцхаймер на 54-годишна възраст промени живота на Брус Фасиан, но мястото на Чарли му осигури безопасно място.


точки на синусово налягане за облекчаване на задръстванията

Пам не беше този Брус. Тя настоя да се види лекар и отиде с него на час. Когато казала на лекаря какво се случва, Брус отрече всяка подробност, но лекарят му даде някои тестове. Брус не можа да си спомни три думи, когато беше помолен или да нарисува часовник.След допълнително тестване 54-годишният Брус получи диагнозата си: ранно начало на Алцхаймер.

“My husband (had) really been out of our relationship for several years