Анатомия на каротидната артерия

За да използвате функциите за споделяне на тези страници, моля, активирайте JavaScript. Анатомия на каротидната артерия

Резюмета

Има четири каротидни артерии, по две от всяка страна на шията: дясната и лявата вътрешна каротидна артерия и дясната и лявата външна сънна артерия. Тези артерии носят кислородна кръв от сърцето до главата и мозъка.

Последна проверка на 31.01.2021 г.

Версия на английски език: Diane M. Horowitz, MD, Reumatology and Internal Medicine, Northwell Health, Great Neck, NY. Преглед, предоставен от VeriMed Healthcare Network. Прегледано също от Дейвид Зийв, доктор по медицина, MHA, медицински директор, Бренда Конауей, редакционен директор и A.D.A.M. Редакционен екип.Превод и локализация от: DrTango, Inc.