15 признака, че може да имате периферна невропатия

Джанис Ф. Висман, доктор на медицинските науки, FAAN, описва признаците на нервно увреждане в „Периферна невропатия: какво е и какво можете да направите, за да се чувствате по-добре.“

Какво е периферна невропатия? iStock / nebari

Вашето тяло има мрежа от нерви, които изпращат съобщения от вашия мозък и гръбначния мозък до други части на тялото. Различни състояния, като карпален тунел или диабет, могат да доведат до увреждане на нервите, наречено периферна невропатия, което засяга почти всяка област в тялото ви, от мускулите до вътрешните ви органи. Симптомите могат да се почувстват леко неудобно или да бъдат деактивиращи тези със заболяването, а д-р Уайсман описва знаците в книгата Периферна невропатия ,Краката и краката ви се чувстват уморително iStock / golubovy

Often, the first symptoms of neuropathy have to do with the sense of touch. Your extremities might feel like they’re tingling, burning, itching, shooting, or like ants are crawling on you. Normal stimulation of the skin, such as a light touch of clothing or bedsheets on the legs, can feel uncomfortable or painful